Apie mus

Apie mus

UAB Apsaugos grupė “Sparta” pradėjo teikti paslaugas nuo 2015 m., teikia turto ir asmens apsaugos paslaugas.

 

Politika:

  • Teikti Lietuvoje kokybiškas asmens ir turto apsaugos paslaugas.
  • Užtikrinti, kad mūsų darbuotojai turėtų pakankamą kompetencija, kad galėtų tinkamai atlikti savo pareigas.
  • Apsaugant klientų verslą ir turtą Lietuvoje.

Tikslas

UAB Apsaugos grupė “Sparta” tikslas – teikti kokybiškas apsaugos paslaugas. Sukurti aukštus apsaugos standartus.

Paslaugos

Neginkluota fizinė objekto apsauga

Fizinė objekto apsauga tai – objekto (pastato ar teritorijos), jame esančio turto bei žmonių apsauga, kai saugomame objekte nuolat arba tam tikru laiku būdi apsaugos darbuotojas.

Apsaugos darbuotojų užduotis: sulaikyti tvarkos pažeidėjus

Apsaugoti objektą

Užtikrinti objekte nustatytą tvarką

Užkirsti kelią nusikaltymams

Reaguoti į pavojaus singnalus

Vykdyti kitas funkcijas, susijusias su objekto apsauga

Sulaikyti tvarkos pažeidėjus

KLIENTAI

peekcloppenburg